A couple of recent conversations on being an entrepreneur: here’s an interview I did with Energize in Amsterdam, and here’s a video of a conversation at SIME Barcelona:

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l’última versió, només us requerirà uns instants.

Leave a Comment